In de kijker

De kunst van het kunst-protest

Een goed uitgevoerd kunstwerk en een goed uitgevoerd protest bereiken beiden dezelfde doelen. Ze stemmen tot nadenken en laten mensen iets voelen. Maar betekent dit ook dat kunst het geijkte middel is voor protest? Of Lees meer…

Over vrije artsenkeuze, discriminatie en de slippery slope

Het is geen onbekend fenomeen dat patiënten aangeven wel of juist niet behandeld te willen worden door bepaalde zorgverleners. Het recht op vrije artsenkeuze komt hieraan tegemoet. In deze bijdrage wordt het grote belang van dit recht voor geracialiseerde groepen besproken, maar ook het gevaar van een te verregaande invulling ervan.

The right to say goodbye

Artikel 8 EVRM waarborgt het recht van gedetineerden om afscheid te nemen van ernstig zieke of overleden familieleden. Wanneer zij hiervoor een uitgaansvergunning aanvragen, dan dient deze aanvraag grondig en individueel te worden onderzocht. Daarnaast Lees meer…

Over ons

Tijd voor Mensenrechten is een samenwerking tussen mensenrechtenonderzoekers van alle Vlaamse universiteiten en de Liga voor Mensenrechten. We verwelkomen steeds bijdragen die actuele issues onder de loep nemen vanuit mensenrechtelijk perspectief.

..

..

..

..

..

Contacteer ons