Tijd voor Mensenrechten?

Op Tijd voor Mensenrechten wordt de Belgische actualiteit onder de loep genomen vanuit mensenrechtelijk perspectief. Bijdragen bespreken nieuwe rechtspraak en wetgeving, of evalueren actuele kwesties aan de hand van het mensenrechtenkader.

De redactie van de website wordt verzorgd door academici, maar we moedigen ook mensen uit de praktijk aan om problemen met of opportuniteiten voor mensenrechtenbescherming onder de aandacht te brengen. Heb jij tijd om te schrijven over mensenrechten en de nodige expertise? Bekijk dan de auteursrichtlijnen en neem contact met ons op.

Tijdschrift voor Mensenrechten

Tijd voor Mensenrechten is het online platform van het Tijdschrift voor Mensenrechten. Het Tijdschrift voor Mensenrechten wordt samengesteld door een onafhankelijke redactieraad en uitgegeven door de Liga voor Mensenrechten.

De nummers van het Tijdschrift voor Mensenrechten zijn hier gratis te raadplegen. Abonneren op het Tijdschrift kan hier.

Partners

Tijd voor Mensenrechten werkt samen met de Liga voor Mensenrechten (als uitgever), naast een uitgebreid netwerk van mensenrechtenexperten en -actoren. Wil jij of jouw organisatie nauwer betrokken worden bij Tijd voor Mensenrechten? Neem dan contact met ons op.