Arbitrage: een zege(n) voor fair play in sportgeschillen?

Sportgeschillen worden doorgaans buiten de rechtbank beslecht wegens hun specificiteit en spoedeisend karakter. In de zaak “Propere handen” bleek onder meer de afhandelingssnelheid van de zaak een probleem voor de verdedigingsmogelijkheden van de betrokken clubbestuurders. Ook sporters moeten hun geschillen vaak voorleggen aan arbitrageorganen, wanneer er bijvoorbeeld een onenigheid rijst Lees meer…