Klokkenluiders stellen onafhankelijkheid GBA aan de kaak (Deel 2)

Dit tweede deel (zie deel 1) analyseert de kwestie van onafhankelijkheid van het Algemeen Secretariaat van de Autoriteit, dat een advies over de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (hierna GEB) heeft uitgebracht voor de contact tracing app ‘Coronalert’. We verduidelijken bovendien de toepassing van de regels van het Unierecht die bescherming bieden aan de Lees meer…