Informatie over rechtsmiddelen en het recht op toegang tot de rechter

In een mijlpaalarrest van 10 februari 2022 hanteert het Grondwettelijk Hof een ruime interpretatie van het recht op toegang tot de rechter en verklaart artikel 43 Gerechtelijk Wetboek (Ger.W.) ongrondwettig omdat de verplichting ontbreekt om in de betekening van een rechterlijke beslissing het bestaan van de beschikbare rechtsmiddelen te vermelden, Lees meer…