Mogen scholen leerlingen verbieden levensbeschouwelijke kentekens te dragen? De impact van de zaak-Mikyas t. België

Deze bijdrage bespreekt de impact van de ontvankelijkheidsbeslissing in de zaak Mikyas t. België op de ruimere vraag of scholen leerlingen mogen verbieden om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Daarbij wordt in het bijzonder ingezoomd op de appreciatiemarge als centraal element van de beslissing van het Europees Hof voor de Rechten Lees meer…

Etnische profilering: hoe het vonnis in de zaak-Wa Baile t. Zwitserland (EHRM) rechtstreekse gevolgen heeft voor België

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in de zaak-Wa Baile t. Zwitserland dat er in dat land een structureel probleem van etnische profilering door politieagenten heerst. Deze bijdrage wijst op de zeer gelijkaardige situaties in België en Zwitserland en argumenteert dat het vonnis ook de Belgische Lees meer…