Mensenrechten en Cultuur: een interview over ‘Grijs aan Zet’

In deze interviewreeks buigen we ons over hoe mensenrechten en cultuur met elkaar verweven zijn. Hoe brengt cultuur sociale verandering teweeg? Kunnen mensenrechten een bron van inspiratie zijn voor cultuur, of omgekeerd? Een hele groep 65+’ers trok in het cultuurproject Grijs aan Zet van Avansa Mid-en Zuidwest, Amnesty International Vlaanderen Lees meer…