Strategisch procederen voor de Liga voor Mensenrechten: een interview met advocaat Dries Pattyn

Strategic litigation of strategisch procederen is het gebruiken van juridische procedures om een ruimere juridische of maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Wanneer in België wetgeving ingevoerd wordt die een aantasting vormt van de mensenrechten, is de Liga voor Mensenrechten één van de vaste klanten om hiertegen op te treden. En Lees meer…