Van Wild West tot Digitale Mensenrechten: Big tech en online vrijheid

Tegenwoordig hebben grote multinationals meer en meer macht. Bedrijven maken beslissingen die een weerslag hebben op milieu en klimaat, sociale grondrechten, de vrijheid van meningsuiting en tal van andere rechten. Daardoor staat de traditionele visie dat mensenrechten enkel plichten voor staten omvatten steeds meer onder druk. Bedrijven hebben een enorm Lees meer…

Het betogingsverbod: de staat als ‘beschermer’ van vreedzaam protest?

Philippe Close, burgemeester van Brussel, heeft genoeg van rellen na betogingen. Zijn verzoek om bijkomende maatregelen zodat ‘amokmakers’ kunnen worden geweerd, kreeg een antwoord met een omzendbrief van Annelies Verlinden en een wetsontwerp van Vincent Van Quickenborne. Deze bijdrage analyseert beide teksten op kritische wijze. De omzendbrief Verlinden: preventief, administratief Lees meer…

Strategisch procederen voor de Liga voor Mensenrechten: een interview met advocaat Dries Pattyn

Strategic litigation of strategisch procederen is het gebruiken van juridische procedures om een ruimere juridische of maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Wanneer in België wetgeving ingevoerd wordt die een aantasting vormt van de mensenrechten, is de Liga voor Mensenrechten één van de vaste klanten om hiertegen op te treden. En Lees meer…