Het terreurproces: een nieuwe stimulans voor een herijking van de assisenprocedure?

Het debat over het al dan niet behoud van de volksjury laaide hoog op naar aanleiding van het terreurproces. Voor het zogenaamde ‘proces van de eeuw’ werd een oproep gedaan om een uitzondering te voorzien op de assisenprocedure. Deze bijdrage gaat in op de voor- en nadelen van de assisenprocedure, wikt en weegt in het bijzonder de zin of onzin van een dergelijk uitzonderingsregime, en zoomt in op andere alternatieven