Rechten van de Natuur in Titel II van de grondwet?

Bosbranden, overstromingen, mislukte oogsten en nieuwe hitterecords… U kan er niet om heen: de aarde warmt op en het gaat sneller dan we hadden gedacht. Het spreekt voor zich dat burgers doortastende maatregelen verwachten van de staat in de strijd tegen klimaatverandering. Loze woorden doen de planeet niet afkoelen. Deze bijdrage analyseert of de verhouding tussen mens en natuur anders gepercipieerd kan worden op het meest fundamentele niveau van onze rechtsorde: de Grondwet.