Rechten van de Natuur in Titel II van de grondwet?

Bosbranden, overstromingen, mislukte oogsten en nieuwe hitterecords… U kan er niet om heen: de aarde warmt op en het gaat sneller dan we hadden gedacht. Het spreekt voor zich dat burgers doortastende maatregelen verwachten van de staat in de strijd tegen klimaatverandering. Loze woorden doen de planeet niet afkoelen. Deze bijdrage analyseert of de verhouding tussen mens en natuur anders gepercipieerd kan worden op het meest fundamentele niveau van onze rechtsorde: de Grondwet.

Titel II van de Grondwet – de Belgen en hun (dieren)rechten

Meer en meer landen (zoals Rusland in 2020 en recent nog Italië) verankeren de bescherming van dieren in de Grondwet. Ook in België is dit onderwerp actueel. Voor deze bijdrage focussen we op de vraag of en hoe dierenrechten in de Grondwet ingeschreven zouden kunnen worden. Hierbij onderscheiden we drie pistes: dierenwelzijn als beleidsdoelstelling, dierenwelzijn als socio-economisch grondrecht en dierenwelzijn als klassiek grondrecht.