Het veelbesproken terreurproces: Fundamentele rechten van naderbij bekeken

Deze bijdrage geeft een overzicht van twee hete hangijzers in verband met het lopende terreurproces over de aanslagen op 22 maart 2016, namelijk de kwestie van de glazen boxen en de geduchte naaktfouilles. De fundamentele rechten van de beschuldigden tijdens het assisenproces worden besproken, in het licht van nationale en supranationale rechtspraak met betrekking tot het recht op een eerlijk proces, het verbod van foltering, onmenselijke of vernederende behandeling en het recht op eerbiediging van het privéleven.

Het terreurproces: een nieuwe stimulans voor een herijking van de assisenprocedure?

Het debat over het al dan niet behoud van de volksjury laaide hoog op naar aanleiding van het terreurproces. Voor het zogenaamde ‘proces van de eeuw’ werd een oproep gedaan om een uitzondering te voorzien op de assisenprocedure. Deze bijdrage gaat in op de voor- en nadelen van de assisenprocedure, wikt en weegt in het bijzonder de zin of onzin van een dergelijk uitzonderingsregime, en zoomt in op andere alternatieven