Het Vlaamse Stikstofakkoord: ‘milieubescherming’ als PASklare verantwoording voor een beperking op het recht op eigendom?

De politieke stikstofcrisis die in Vlaanderen heerste (of beter: heerst),  resulteerde op 15 maart 2023 uiteindelijk in een definitief stikstofakkoord. Na verschillende politieke onderhandelingen en moeilijkheden in het stikstofdossier, werd er op 27 juli 2023 eindelijk een voorstel van decreet, dat steunt op het voormelde akkoord, ingediend. Deze bijdrage analyseert Lees meer…