Climate litigation in Europa: een cruciale rol (of kans ?) voor multinationals

Klimaatverandering is een van de meest urgente uitdagingen van onze tijd en vereist onmiddellijke actie van alle verschillende actoren in de maatschappij. Binnen het opkomend fenomeen ‘klimaatrechtspraak’ worden dan ook steeds vaker bedrijven ter verantwoording geroepen voor hun rol in de achteruitgang van het milieu. Deze bijdrage geeft een overzicht Lees meer…

Het Vlaamse Stikstofakkoord: ‘milieubescherming’ als PASklare verantwoording voor een beperking op het recht op eigendom?

De politieke stikstofcrisis die in Vlaanderen heerste (of beter: heerst),  resulteerde op 15 maart 2023 uiteindelijk in een definitief stikstofakkoord. Na verschillende politieke onderhandelingen en moeilijkheden in het stikstofdossier, werd er op 27 juli 2023 eindelijk een voorstel van decreet, dat steunt op het voormelde akkoord, ingediend. Deze bijdrage analyseert Lees meer…