Mensenrechten en Cultuur: een interview over ‘Grijs aan Zet’

In deze interviewreeks buigen we ons over hoe mensenrechten en cultuur met elkaar verweven zijn. Hoe brengt cultuur sociale verandering teweeg? Kunnen mensenrechten een bron van inspiratie zijn voor cultuur, of omgekeerd? Een hele groep 65+’ers trok in het cultuurproject Grijs aan Zet van Avansa Mid-en Zuidwest, Amnesty International Vlaanderen Lees meer…

Mensenrechten en Cultuur: een interview met Cinemaximiliaan en Cassonade

In deze interviewreeks buigen we ons over hoe mensenrechten en cultuur met elkaar verweven zijn. Hoe brengt cultuur sociale verandering teweeg? Kunnen mensenrechten een bron van inspiratie zijn voor cultuur, of omgekeerd? Het Brussels Gewest heeft ambitieuze plannen om van de Manchesterstraat in Molenbeek een culturele ‘hotspot’ te maken. De Lees meer…

Referentiebudgetten: een op maat gemaakte garantie voor de menselijke waardigheid

Karine Lalieux, minister van Maatschappelijke Integratie, wil OCMWs laten werken met referentiebudgetten. Referentiebudgetten kunnen immers houvast bieden om te bepalen hoeveel inkomen een gezin minimaal nodig heeft om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen. Bérénice Storms licht toe welke uitgangspunten aan die referentiebudgetten ten grondslag liggen. Het recht op Lees meer…