Een multidisciplinaire richtlijn over afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp

De voorbije jaren besteedde de Vlaamse overheid veel aandacht aan vrijheidsbeperkende maatregelen, in het bijzonder afzondering en fixatie. Aanleiding daartoe waren een reeks thematische inspectierondes van de Vlaamse Zorginspectie waaruit bleek dat deze maatregelen in sommige voorzieningen regelmatig en langdurig worden toegepast en dat ze niet altijd even veilig en Lees meer…

Zorgt de transitie van de persoonsvolgende budgetten in de zorg voor een transitie in de standstill-rechtspraak?

Van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde zorg In 2017 startte het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (hierna: VAPH) met de uitrol van  het persoonsvolgend budget voor meerderjarige personen met een handicap. Dit was een radicale hervorming: waar voorheen de zorgaanbieder (i.e. de aanbodzijde) rechtstreeks gefinancierd werd door het Vlaams Agentschap Lees meer…