De oprichting van het Vlaams Mensenrechteninstituut in de mediaberichtgeving: gepercipieerd als een legitieme beleidskeuze?

De oprichting van het Vlaams Mensenrechteninstituut leidde tot politieke en maatschappelijke debatten waarover de media rapporteerden. Hoe en welke informatie over het VMRI werd gepresenteerd in nieuwsberichten beïnvloedt de houding en percepties van lezers tegenover het instituut. Deze bijdrage gaat daarom in op de Vlaamse media-aandacht en de impact hiervan Lees meer…