Op Tijd voor Mensenrechten wordt de Belgische actualiteit onder de loep genomen vanuit mensenrechtelijk perspectief. Al is het soms ook zinvol om naar het verleden te kijken. Dat doen Eva Sevrin en Amber Piddington in de podcast ’t Zijn uw zaken wel’.

In de podcast duikt ze in EHRM-zaken waarin België op het matje werd geroepen. Het doel is om belangrijke persoonlijke verhalen te documenteren, en zo te tonen wat mensenrechten (kunnen) betekenen voor gewone mensen. De voorbije decennia trokken immers mensen van alle slag naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, omdat ze ervan overtuigd waren dat de Belgische Staat hun rechten had geschonden. Sommigen van hen kregen gelijk, waardoor ze de Belgische samenleving voor altijd veranderden. 

Deze aflevering gaat over M.A. Zijn verhaal kwam in 2018 in het nieuws. Hij is één van de Soedanese migranten die terug werd gestuurd naar Soedan na een dubieuze uitwijzingsprocedure. “België in rep en roer na foltering uitgezette Soedanezen”, kopte zelfs The New York Times

De manier waarop de Belgische overheid migranten uitwees kwam ook onder vuur te liggen vanwege mensenrechtelijke bezorgdheden. Het Tahrir instituut bracht een dossier uit met getuigenissen van de Soedanese teruggestuurden, dat stelde dat minstens drie van hen gefolterd werden. Amnesty International was van oordeel dat België het internationale recht had geschonden. 

Zowel voor als na de uitwijzing leken er dan ook grondige problemen te zijn: er waren ‘razzia’s’ gebruikt in het Maximiliaanpark waar de migranten verbleven, een diplomatieke missie van de Soedanese overheid (berucht voor diens betrokkenheid bij  mensenrechtenschendingen) kreeg toelating om migranten te identificeren, en geldende procedures werden met de voeten getreden.

In deze aflevering hoor je hoe M.A. vanuit Soedan besloot om de zaak toch naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te brengen. Zijn verhaal is opvallend: de ene dag verbood een Belgische rechter zijn uitwijzing (onder dwangsom), maar de volgende dag werd hij toch op het vliegtuig gezet. De Belgische overheid verschuilde zich achter een ondertekend papier: “I want to leave voluntarily. I have not instructed my lawyer to appeal.”

De focus ligt ook hier op hoe het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omgaat met deze individuele zaak. Je hoort hoe mensenrechten ook uitwijzingsprocedures van migranten vorm geven. Aanvaardde het Hof dat het hier om een vrijwillige terugkeer gaat? Wat betekent non-refoulement in deze context? De aflevering biedt op deze vragen een antwoord, en toont waar het Hof besloot de grenzen van de mensenrechten vast te leggen.

De experten van deze aflevering zijn Robin Bronlet (Progress Lawyers Network), een van de advocaten van M.A., en Ellen Desmet, professor migratierecht aan de UGent. Zij legt uit hoe en waarom de mensenrechten ook uitwijzingsprocedures van migranten vormgeven.

Beluister de aflevering hier: 


Tijd voor Mensenrechten biedt een platform aan mensenrechtenexperten, en gaat de kwaliteit van bijdragen na voor die op het platform verschijnen. Analyses en standpunten blijven niettemin de verantwoordelijkheid van de auteur.


Eva Sevrin en Amber Piddington

Eva Sevrin is doctoraatsonderzoeker aan het Centre for Public Law van de KU Leuven. Amber Piddington is student van de master in de rechten aan de KU Leuven, waar ze het gespecialiseerde onderzoekstraject volgt.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *