Schijnwerpers op detentie: de rol van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering 

TvMR sprak met Tom Daems, hoogleraar criminologie aan het Leuvens Instituut voor Criminologie. Hij bouwde een bijzondere expertise op in sociologische, juridische en normatieve vraagstukken met betrekking tot de straf. We ontmoetten hem naar aanleiding van zijn benoeming in juni 2023 als lid van het Europees Comité voor de Preventie Lees meer…

Nederland twijfelt om verzoekers om internationale bescherming naar België terug te sturen: ook de Dublin-verordening kreunt onder de opvangcrisis

Op 20 februari 2023 besliste de rechtbank in Den Haag in eerste aanleg dat België niet zomaar een veilige plek is voor verzoekers om internationale bescherming. De opvangcrisis op het Belgische grondgebied zorgt er namelijk voor dat de Nederlandse overheid verzoekers niet zomaar naar België kan sturen onder Dublin. In Lees meer…

Het betogingsverbod: de staat als ‘beschermer’ van vreedzaam protest?

Philippe Close, burgemeester van Brussel, heeft genoeg van rellen na betogingen. Zijn verzoek om bijkomende maatregelen zodat ‘amokmakers’ kunnen worden geweerd, kreeg een antwoord met een omzendbrief van Annelies Verlinden en een wetsontwerp van Vincent Van Quickenborne. Deze bijdrage analyseert beide teksten op kritische wijze. De omzendbrief Verlinden: preventief, administratief Lees meer…