Climate litigation in Europa: een cruciale rol (of kans ?) voor multinationals

Klimaatverandering is een van de meest urgente uitdagingen van onze tijd en vereist onmiddellijke actie van alle verschillende actoren in de maatschappij. Binnen het opkomend fenomeen ‘klimaatrechtspraak’ worden dan ook steeds vaker bedrijven ter verantwoording geroepen voor hun rol in de achteruitgang van het milieu. Deze bijdrage geeft een overzicht Lees meer…

Van Wild West tot Digitale Mensenrechten: Big tech en online vrijheid

Tegenwoordig hebben grote multinationals meer en meer macht. Bedrijven maken beslissingen die een weerslag hebben op milieu en klimaat, sociale grondrechten, de vrijheid van meningsuiting en tal van andere rechten. Daardoor staat de traditionele visie dat mensenrechten enkel plichten voor staten omvatten steeds meer onder druk. Bedrijven hebben een enorm Lees meer…