Titel II van de Grondwet – de Belgen en hun (dieren)rechten

Meer en meer landen (zoals Rusland in 2020 en recent nog Italië) verankeren de bescherming van dieren in de Grondwet. Ook in België is dit onderwerp actueel. Voor deze bijdrage focussen we op de vraag of en hoe dierenrechten in de Grondwet ingeschreven zouden kunnen worden. Hierbij onderscheiden we drie pistes: dierenwelzijn als beleidsdoelstelling, dierenwelzijn als socio-economisch grondrecht en dierenwelzijn als klassiek grondrecht.