Van Wild West tot Digitale Mensenrechten: Big tech en online vrijheid

Tegenwoordig hebben grote multinationals meer en meer macht. Bedrijven maken beslissingen die een weerslag hebben op milieu en klimaat, sociale grondrechten, de vrijheid van meningsuiting en tal van andere rechten. Daardoor staat de traditionele visie dat mensenrechten enkel plichten voor staten omvatten steeds meer onder druk. Bedrijven hebben een enorm Lees meer…