Mogen scholen leerlingen verbieden levensbeschouwelijke kentekens te dragen? De impact van de zaak-Mikyas t. België

Deze bijdrage bespreekt de impact van de ontvankelijkheidsbeslissing in de zaak Mikyas t. België op de ruimere vraag of scholen leerlingen mogen verbieden om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Daarbij wordt in het bijzonder ingezoomd op de appreciatiemarge als centraal element van de beslissing van het Europees Hof voor de Rechten Lees meer…