Een rechtvaardige klimaattransitie? Welke principes vallen af te leiden uit het recht op gezondheid?

Bij de ontwikkeling van klimaatbeleid mogen mensenrechten niet over het hoofd worden gezien. Deze bijdrage gaat na welke principes we kunnen afleiden uit het recht op gezondheid, met bijzondere aandacht voor personen in armoede. De groep wordt immers disproportioneel hard getroffen door de schadelijke gevolgen van klimaatverandering. Hun ondersteuning is Lees meer…

Op het kruispunt van het recht op gezondheid en wetenschappelijke innovatie: menselijke genoommanipulatie in België 

Vereisen de mensenrechten een bescherming tegen menselijke genoommanipulatie? Of moet de wetenschappelijke ontwikkeling van menselijke genoommanipulatie net gestimuleerd worden om mensenrechten te beschermen? Beide scenario’s hebben mensenrechtenbescherming als ultiem doel. Deze bijdrage gaat in op dit vraagstuk, waarop het antwoord cruciaal is voor de effectieve werking van beschermingsmechanismen. Stel jezelf Lees meer…