De oprichting van het Vlaams Mensenrechteninstituut in de mediaberichtgeving: gepercipieerd als een legitieme beleidskeuze?

De oprichting van het Vlaams Mensenrechteninstituut leidde tot politieke en maatschappelijke debatten waarover de media rapporteerden. Hoe en welke informatie over het VMRI werd gepresenteerd in nieuwsberichten beïnvloedt de houding en percepties van lezers tegenover het instituut. Deze bijdrage gaat daarom in op de Vlaamse media-aandacht en de impact hiervan Lees meer…

Toepassing antidiscriminatiewetgeving blijft heikel punt voor de Belgische rechter

Het arrest Moeders voor Moeders van het Hof van Beroep Antwerpen van 14 november 2022  illustreert dat de toepassing van de antidiscriminatiewetgeving ver weg staat van hoe de wetgever het beoogd had. In de zaak in kwestie is een vzw niet “voor het publiek toegankelijk” omdat ze met een doorverwijzingsysteem Lees meer…

Relaties en wettelijke werknemerspensioenen: een bron van discriminatie

De populariteit van het huwelijk slinkt ten voordele van de wettelijke en feitelijke samenwoning (Statbel huwelijken; Statbel wettelijke samenwoning). Ondanks deze maatschappelijke kentering, worden gehuwde werknemers nog steeds sterk bevoordeeld inzake wettelijke pensioenrechten. Dit staat op gespannen voet met het grondwettelijk gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel uit de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.