Een rechtvaardige klimaattransitie? Welke principes vallen af te leiden uit het recht op gezondheid?

Bij de ontwikkeling van klimaatbeleid mogen mensenrechten niet over het hoofd worden gezien. Deze bijdrage gaat na welke principes we kunnen afleiden uit het recht op gezondheid, met bijzondere aandacht voor personen in armoede. De groep wordt immers disproportioneel hard getroffen door de schadelijke gevolgen van klimaatverandering. Hun ondersteuning is Lees meer…

Vrijheid van godsdienst en de financiering van levensbeschouwingen in België

Door de VRT-serie ‘Godvergeten’ en de daaropvolgende negatieve reacties richting de katholieke Kerk kwam de discussie over overheidsfinanciering van religies opnieuw op de voorgrond. In deze blogpost gaat Leni Franken na in hoeverre ons huidige Belgische systeem voor die financiering zich verhoudt tot de systemen in onze buurlanden, hoe de Lees meer…